Title Image

Eiendom

med hovedvekt på næringstomter og –bygg

Bolig

Jarlsberg har flere hyggelige leiligheter, husmannsplasser og hus både på gårdstunet og i området rundt som vi leier ut.

HOVEDBYGNINGEN

Hovedbygningen er hjemmet til familien Wedel Jarlsberg, og er ikke åpen for publikum. Hovedbygningen leies heller ikke ut som selskapslokale. Vi får mange henvendelser om omvisninger, men dette gjøres kun ved spesielle anledninger som for eksempel ved Grunnlovsjubileet i 2014.

NÆRINGSUTLEIE

Jarlsberg disponerer både lagerlokaler, driftsbygninger og kontorlokaler. Det er både tradisjonelle landbruksbygninger og nyere forretningsbygg. Det utvikles også stadig nye prosjekter i tillegg til utarbeidelse av reguleringsplaner for område knyttet til Jarlsberg.

Jarlsberg Hovedgård forvalter egne bygg og eiendommer.

Stall

Jarlsberg har en hyggelig stall med store beiter og luftegårder for 7 hester. Stallen er i dag fullt utleid.

FESTETOMTER

Jarlsberg fester bort mange eiendommer i Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Dette er alt fra boligtomter, næringsområder, skoler og offentlige bygg og anlegg.

Det arbeides i dag med regulering for en betydelig utvidelse av Barkåker næringsområde. Området kalles Barkåker ØST og er avsatt i Kommuneplanens arealdel. Det arbeides nå med å utarbeide reguleringsplan for området.

REGULERING AV FESTETOMTER

Festeavgiften reguleres normalt hvert 10. år, men det er store variasjoner ved de enkelte kontrakter. Det er samtidig flere forhold som påvirker hvordan avgiften blir regulert, både festekontraktens tekst og lovverket spiller inn.

INNLØSNING AV FESTETOMTER

Jarlsberg følger normale regler for innløsning av boligfeste. For næringstomter vil innløsning svært sjeldent bli akseptert.

 

Kontaktperson for utleiespørsmål er eiendomsforvalter Thomas Madsen, telefon 92659113.

[place_post type=»boxes» number_of_columns=»3″ number_of_rows=»1″ order_by=»date» order=»ASC» text_length=»185″ background_color=»#f4f4f5″]