Title Image

Jordbruk

God agronomi og ny teknologi
Jordbruket omfatter 3700 dekar, fordelt på 3520 dekar eid og 180 dekar leid areal. I tillegg utføres leiekjøring på ca 200 dekar. Det dyrkes åkervekster på 3440 dekar, fulldyrket eng på 60 dekar, mens de resterende 200 dekar er innmarksbeiter som leies ut. Det produseres korn, raps, erter til konserves, åkerbønner og frø – med hovedvekt på hvete til brødmel.
Jarlsberg Hovedgård har som målsetning å drive et effektivt, lønnsomt og bærekraftig jordbruk. Produksjonsapparatet  er moderne, og ny teknologi tas fortløpende i bruk i den grad det er formålstjenlig. Tresker og traktorer er utstyrt med GPS-autostyring, noe som hindrer unødig kjøring og overforbruk av såkorn, gjødsel og plantevernmidler. Videre benytter vi utstyr som scanner åkrene og differensierer doseringen av gjødsel eller plantevernmidler i forhold til behovet. Avlingen tørkes og renses på gården, og vi kan levere direkte fra lager til mølleindustrien. Jorden er vår viktigste ressurs og den skal holdes i god hevd. God agronomi er avgjørende for å lykkes. Vår rettesnor er: riktig valg av vekster, og gjennomføre riktige tiltak, til rett tid, på rett sted. Jarlsberg Hovedgård utfører landbrukstjenester for andre. Vi tilbyr alt fra pasningsavtaler hvor vi tar jobben fra a til å, eller enkeltoppdrag som gjødsling, sprøyting og tresking. Ønskes mer opplysninger om dette, ta kontakt med gårdsbestyrer Egil Samnøy tlf 913 92 108 eller samnoy@jarlsberghovedgard.no

Etablering av årets vekst.

Topp teknologi gjør jobben effektiv.