Kontakt

Dyktige medarbeidere er limet i bedriften

Adresse

Jarlsberggata 14
3125 Tønsberg

Telefon

+47 33 38 10 50

team_image

C. Nicolaus Wedel Jarlsberg
Stamhusbesidder

team_image

Egil Samnøy
Gårdsbestyrer - jordbruk/økonomi/adm.

team_image

Thomas Madsen
Eiendomsforvalter

team_image

Birthe Østergaard Kristiansen
Arkivar/Sekretær

team_image

Kjell Anders Lier
Gartner

team_image

Ole Martin Helgestad
Mekaniker/Traktorfører

team_image

Arek Grabowski
Vedlikehold/Traktorfører