Title Image

Kontakt

Dyktige medarbeidere er limet i bedriften

Adresse

Jarlsberggata 14
3125 Tønsberg

Telefon

+47 33 38 10 50

team_image
Stamhusbesidder

C. Nicolaus Wedel Jarlsberg

team_image
Gårdsbestyrer - jordbruk/økonomi/adm.

Egil Samnøy

team_image
Eiendomsforvalter

Thomas Madsen

team_image
Arkivar/Sekretær

Birthe Østergaard Kristiansen

team_image
Gartner

Kjell Anders Lier

team_image
Vaktmester

Steinar Schelte

team_image
Vedlikehold/Traktorfører

Arek Grabowski

454 32 405

team_image
Mekaniker/Traktorfører

Jaroslaw Strzelecki

482 10 728